Doporučené použití.

Výrobek je konstruován na uvedené použití.

 

Vysvětlení případně použitých zkratek:

 

Výrobce při vývoji pečlivě zvažuje faktory jako je pevnost, odolnost, životnost, váha, cena a další vlastnosti s ohledem na doporučené použití daného komponentu.
Pokud je výrobek používán na jiný styl jízdy, nebo na jiné použití, než na který(é) je konstruován, hrozí reálné nebezpečí jeho poškození nebo zničení. Také může dojít k ohrožení zdraví a života.

 

Výrobek používejte pouze v mezích doporučeného použití.