Vysvětlení použitých zkratek:

UST - Plášť lze používat jako bezdušový, není třeba používat těsnící tmel.

TL-Ready, TL Easy - Plášť lze používat jako bezdušový, je nutné použít těsnící tmel.

Ne - Plášť je třeba používat v kombinaci s duší.