Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Informace, chcete-li nám vrátit zboží v zákonné 14ti denní lhůtě.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Adresa pro vrácení zboží:

Velo Hanák.cz - Milan Hanák
Masarykova 118
664 42 Modřice

Ne každý balík je nám v pořádku doručen, proto doporučujeme: O odeslání zboží nás informujte e-mailem.

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Máte právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

Milan Hanák, IČO:13039164, DIČ:CZ6401030306, sídlo: Číměř 125, 378 32 Číměř.
Provozovna: Milan Hanák, Masarykova 118, 664 42 Modřice.
Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jindřichův Hradec.

formou jednostranného právního jednání, které bude mít písemnou formu (například osobně předaným písemným vyjádřením, nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem), na adresu:

 • Milan Hanák, Masarykova 118, 664 42 Modřice.
  Ne každý balík je nám v pořádku doručen, proto doporučujeme: O odeslání zboží nás informujte e-mailem s číslem balíku a informací o přepravní firmě.
 • obchod@velohanak.cz

Můžete použít přiložený vzorový formulářpro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na této stránce ve spodní části můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení, které splňuje zákonné povinnosti.
Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme (v provozní době) potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které se vztahují k vrácenému zboží které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů, které jsme Vám účtovali za dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání a platby, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání a platby námi nabízený).
Bylo-li vrácené zboží dodáno v zásilce společně s jiným zbožím, které si ponecháváte v držení, a byly-li náklady na dodání zásilky účtovány jednou položkou, vrátíme Vám poměrnou část celkově účtovaných nákladů za dodání zboží.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou z naší strany další náklady.
Pro potřeby tohoto ustanovení se považuje platba hotově při osobním odběru na výdejním místě společnosti Uloženka.cz a platba hotově řidiči přepravní společnosti za platbu převodem na účet.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste vrácené zboží v pořádku odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Milan Hanák, Masarykova 118, 664 42 Modřice.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Vrácení peněz formou bezhotovostního převodu na bankovní účet je zdarma, neúčtujeme za něj žádný poplatek.
V případě, že požadujete, aby peníze byly vráceny formou poštovní poukázky, bude Vám účtován poplatek za poštovní poukázku dle platného ceníku České pošty. O tuto částku bude ponížena vrácená částka.

2.4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Pokud je vrácené zboží poškozeno není možné jej vrátit, pokud je poškozeno částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody.
Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu dokladovat. Pokud prodávající na kupujícím uplatní právo na náhradu škody, vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o dokladovanou škodu.
 

2.5. Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jsme obdrželi Vaši informaci o odstoupení od smlouvy.

 

3. Co udělat pro hladký průběh vrácení zboží

Máme zájem na tom, aby případné vrácení zboží i kupní ceny za něj proběhlo hladce, rychle a bez nejmenších komplikací.
Přinášíme Vám několik tipů, jejichž splněním, bezproblémovému průběhu velmi pomůžete:

 1. Odeslání zboží zpět neodkládejte na poslední chvíli.
 2. Ne každý balík je nám v pořádku doručen, proto doporučujeme: O odeslání zboží nás informujte e-mailem. 
 3. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nechápejte jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 4. S funkčností a vlastnostmi zboží se seznamte takovým způsobem, aby nedošlo k žádnému poškození zboží a to ani povrchovému, aby nedošlo k opotřebení zboží a aby nedošlo ani k poškození jeho montážních částí.
 5. Oblečení, přilby, tretry, apod. si vyzkoušejte v souladu s hygienickými zvyklostmi.
 6. Neodstříhávejte a nesundávejte z oblečení, treter, přileb a dalších výrobků visačky a návody dříve, než jste si jistí, že si zboží ponecháte.
 7. Zasíláte-li zboží prostřednictvím přepravce, nebo třetí osoby, dobře jej zabalte, aby nemohlo být při přepravě poškozeno.
 8. Zboží vracejte kompletní, včetně všech jeho součástí a dílů i případných dárků, které jsou s ním spojeny.
 9. Zboží vracejte včetně všech dokumentů k němu dodávaných a v originálním obalu.

 

4. Případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit

Kupující, který je spotřebitel, nemůže podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy v těchto případech:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a zboží které z hygienických důvodů není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 


Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Provozovatel e-shopu Velo Hanák.cz, Milan Hanák, IČO:13039164, DIČ:CZ6401030306, sídlo: Číměř 125, 378 32 Číměř. Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jindřichův Hradec, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.